1. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Dịch vụ thu mua phế liệu được xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 • Ngay khi khách hàng nhấp chuột vào nút hoặc ‘Liên hệ’ hoặc bất kỳ nút đăng ký thông tin nào trên website www.phelieuvietphat.com thì thông tin đăng ký sẽ ở chế độ bảo mật. Mọi dữ liệu có liên quan đến khách hàng và tài sản cầm cố, bao gồm tất cả các thông tin cá nhân, thông tin tài sản và chi tiết thanh toán sẽ đi qua tất cả định dạng được mã hoá.
 • Sau khi thực hiện đăng ký thu mua phế liệu, thông tin sẽ được chuyển về nguồn dữ liện thông tin nội bộ của Phế Liệu Việt Phát. Email hoặc tin nhắn từ Công ty sẽ phản hồi đến khách hàng để xác nhận thông tin đăng ký đã được tiếp nhận. Nhân viên phụ trách/ Người đại diện của Phế Liệu Việt Phát sẽ được phân công xử lý thông tin để trực tiếp phản hồi lại khách hàng để thực hiện giao dịch.
 • Hệ thống nội bộ của Phế Liệu Việt Phát được bảo mật cấu trúc dữ liệu, đảm bảo dữ liệu không bị phân phát, phát tán, hay được sử dụng để can thiệp vào gây thiệt hại, hoặc xâm phạm nền tảng của các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng kinh doanh của Công ty. Mọi vi phạm hoặc các hành vi tấn công, phá hoại có chủ đích sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.
 • Tất cả các Bên tham gia với Phế Liệu Việt Phát trong việc cung cấp dịch vụ đến khách hàng có trách nhiệm tuân theo các quy định về bảo mật mọi thông tin, trừ trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin bởi cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thu mua phế liệu www.phelieuvietphat.com, bao gồm: Thông tin khách hàng, thông tin liên hệ, thông tin về tài sản … Đây là các thông tin mà Công ty thu nhập nhằm giữ liên lạc và thông báo các thông tin về giao dịch cho khách hàng.
 • Phế Liệu Việt Phát cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, thông tin thiết bị, thông tin nhân thân, sinh trắc học v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trải nghiệm người dùng và Cung cấp dịch vụ, cũng như để phát triển những tính năng và sản phẩm mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Phế Liệu Việt Phát về những dấu hiệu/ hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin khách hàng.
 1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Phế Liệu Việt Phát sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
 • Gửi các thông báo về sản phẩm/ dịch vụ, về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và hệ thống Phế Liệu Việt Phát.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong giải quyết khiếu nại và trong những trường hợp đặc biệt.
 • Sử dụng dữ liệu khách hàng để Công ty tiến hành thống kê, nghiên cứu nội bộ.
 • Thông báo đến khách hàng khi có những chương trình, chính sách, sản phẩm mới của Công ty.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng, thông tin tài sản, thông tin giao dịch sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của VietMoney hoặc trong thỏa thuận giữa khách hàng và VietMoney. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của VietMoney.

 1. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

THU MUA PHẾ LIỆU VIỆT PHÁT

– Địa chỉ: 72h khu vực Phú Tân, Tân Phú, Cái Răng, Cần thơ

– Hotline: 0944853334

– Email: phelieuvietphat@gmail.com

 1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên các nền tảng thuộc hệ thống PheLieuVietPhat được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện cho những mục đích nêu ở Mục V.2 hoặc khi có sự đồng ý của khách hàng, hoặc trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng hay phục vụ những mục đích hoạt động nêu trên của Công ty.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin khách hàng hoặc thông tin giao dịch, Phế Liệu Việt Phát sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công ty.
 • Khách hàng được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin cung cấp cho Phế Liệu Việt Phát. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng mà nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó là không chính xác.